Reglementen
Het keurmerk veilig schaatsen van de HLSK

Reglementen van de HLSK

De HLSK is een keurmerk voor veilig schaatsen op natuurijs. Het keurmerk bestaat, naast jarenlange ervaring bij de gidsen en onze deelnemers, uit een set van afspraken en regels.

De documenten maken onderdeel uit van een boomstructuur, waarvan de Statuten de top vormen. Vanuit de statuten wordt verwezen naar het Huishoudelijk reglement en het Veiligheidsreglement.

Vuurtoren Kalmarsund oostzee Zweden
Play Hard Relax Hard

Wie bedenkt de reglementen?

Voordat de HLSK in 2010 werd opgericht, bestonden we al 5 jaar als officieuze vereniging. In die 5 jaar hebben we een hoop losse concepten opgesteld. Na de officiële oprichting van de HLSK zijn deze documenten verwerkt tot een consequent geheel.

Het bestuur van de HLSK verzamelt ieder seizoen verbeteringen en aanvullingen, met name op veiligheidsgebied. Tijdens de jaarvergadering van de HLSK worden voorgenomen wijzigingen besproken met de deelnemers. Na een advies van het deelnemersplatform, neemt het bestuur het finale besluit over de statuten en reglementen.

Statuten en reglementen

De geldende statuten en reglementen (het ‘keurmerk veilig schaatsen’ van de HLSK) zijn in oktober 2012 voor de eerste keer vastgesteld door het bestuur van de HLSK, nadat het bestuur in de jaarvergadering van 6 oktober 2012 advies had gevraagd aan het deelnemersplatform van de HLSK. In de seizoenen daarna heeft de HLSK na iedere jaarvergadering verbeteringen doorgevoerd, die opgenomen zijn in de documenten ‘Doorgevoerde wijzigingen’.