Jaarvergaderingen
Hier vind je alle stukken sinds de oprichting van de HLSK

Jaarvergaderingen van de HLSK

Op deze pagina verschijnen de notulen en de stukken van de jaarlijkse vergadering van de HLSK.

Waarom een jaarvergadering?

De HLSK is een stichting, waarbij het bestuur de uiteindelijke beslisser is, niet de ledenvergadering. En de bestuursleden van de HLSK worden niet ‘gekozen’ zoals dat bij verenigingen gaat. De reden is dat het HLSK-keurmerk veilig schaatsen, zeg maar het Nordic Skating veiligheidssysteem, door een stichting beter bewaakt kan worden dan door een vereniging.

Toch wil het bestuur graag de mening van alle deelnemers van de HLSK horen, voordat er belangrijke beslissingen worden genomen. Vandaar dat we jaarlijks de platformvergadering organiseren. Tijdens de vergadering kan het platform (bestaande uit de deelnemers, de gidsen en het bestuur zelf) gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur.

Waar zijn we
Of toch net niet

Jaarvergaderingen