HLSK – Seizoensafsluiting 2019-2020

HLSK – Seizoensafsluiting 2019-2020

Door de huidige ‘zeer bijzondere omstandigheden’ is ons schaatsseizoen tot een abrupt einde gekomen.

We houden ons tijdens het schaatsen altijd ruimschoots aan de 1,5 meter afstand regel, sterker dat vinden we veel te weinig! Maar tijdens de seizoenafsluiting lukt die 1,5 meter afstand natuurlijk niet, dus een normale seizoenafsluiting behoort niet meer tot de mogelijkheden.

Vandaar nu even een beknopte schriftelijk terugblik op afgelopen winter.

Het was – ondanks de ook in Scandinavië extreem warme winter – een memorabel schaatsseizoen. Mede dankzij de vindingrijkheid van onze gidsen hebben we toch prima kunnen schaatsen. Veelal aanzienlijk Noordelijker dan anders.

Per saldo mogen we tevreden terug kijken op het seizoen. Ondanks het feit dat het seizoen half maart ‘opeens op slot’ ging en we bovendien (wederom) niet in Nederland of Duitsland konden schaatsen hebben we toch met elkaar 35.000 kilometer geschaatst. Dat is meer dan ooit in ons 10 jarige bestaan. We hebben dit seizoen zelfs meer kilometers verreden dan de LLK, onze normaal veel grotere ‘zustervereniging’, die nog erg moet wennen aan ‘weekendtrips ver van huis’. Bovendien bleef het aantal plurrnigs beperkt.
Hieronder treffen jullie in tabel 1 het cijfermatig overzicht van onze activiteiten gedurende de afgelopen 10 jaar. Daaruit blijkt onder meer dat we in onze beginjaren op veiligheid duidelijk slechter scoorden dan de LLK en de SSSK, maar dat is inmiddels beslist niet meer het geval. Zie bijvoorbeeld de score bij plurrningverwachting in de tabel.

Toelichting tabel 1: we maken onderscheid tussen:

  • Een officiële HLSK clubtocht. Deze tochten wordt georganiseerd door twee gecertificeerde HLSK gidsen of één gecertificeerde HLSK gids en een aspirant-gids (in opleiding). Voor een ééndaagse tocht die geen deel uitmaakt van een meerdaagse trip is één gecertificeerde gids voldoende. Een clubtocht voldoet verder aan alle voorwaarden voor tochtcertificatie uit het HLSK Veiligheidsreglement.
  • Privé-tochten. Tijdens deze tochten is er geen garantie dat aan de voorwaarden voor tochtcertificatie uit het HLSK Veiligheidsreglement is voldaan.

Het is natuurlijk ongepast om in deze voor velen zware tijd over het weer te lopen klagen. Maar toch de afgelopen winter was het weer in onze streken wederom vreselijk. Eindeloos veel (harde) wind uit het zuidwesten en het neerslagtekort werd succesvol weggewerkt. Sterker we hebben weer meer dan genoeg grondwater.

De sombere voorspelling van Gert Coone (onze meteoroloog) tijdens onze seizoenopening is dus meer dan uitgekomen. Bij de volgende seizoenopening krijgt Gert voor straf een spreekverbod, dat gaat vast helpen. In tabel 2 treffen jullie een overzicht van de ontwikkeling van het gemiddeld aantal Hellmann punten per winter. Het zijn onthutsende cijfers, maar tegelijk een bewijs hoe prettig het is dat we met de HLSK wel op natuurijs kunnen blijven schaatsen.

Toch blijft er ook in Nederland enige hoop, want sinds 20 maart worden we getrakteerd op een krachtige Noordoostenwind en nachtvorst. Op 23 maart werd de laagste temperatuur van deze winter gemeten: – 6,3. Wel een beetje te laat…. Maar volgend seizoen komt de winter vast veel eerder!

Laten we hopen dat de Corona situatie dan weer onder controle is. En dat hopen we bovenal voor de vele kwetsbaren in onze samenleving.

 

In bovenstaande tabel 2 wordt gebruik gemaakt van het Hellmann getal. Het Hellmann getal van een winter wordt verkregen door alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt bij elkaar op te tellen met weglating van het minteken.

Het voordeel van deze methode om de strengheid van een winter te bepalen is dat een lange zeer zachte periode en een lange zeer koude periode tot een gemiddelde wintertemperatuur leidt. Dit terwijl een dergelijke lange koude periode lekker veel natuurijs oplevert. Bij het bovengenoemde voorbeeld  zal het eindresultaat voor de winter als geheel gemiddeld lijken, terwijl  er volop geschaatst kon worden. Het aantal Hellmann punten geeft derhalve een veel scherper beeld van het aantal schaatsbare dagen.

Wijze van berekenen:

  • uitgangspunt is dat je eerst 3 dagen met min 8 graden s’ nachts en rond nul overdag moet hebben om schaatsbaar ijs te krijgen. Dat ‘kost’ 12 Hellmann punten.
  • Daarna heb je iedere dag ongeveer hetzelfde aantal punten nodig om het nog dunne ijs beter te maken/of goed te houden.
  • Uiteraard wat discutabel uitgangspunten, maar als ‘gemiddelde’ is het een heel redelijk uitgangspunt.

Reageer op Max!

Reageer op Max!