De kracht van satellietfoto’s

De kracht van satellietfoto’s

De kracht van satellietfoto’s

Al enige jaren maken we binnen de HLSK gebruik van satellietfoto’s voor het opsporen van schaatsbaar ijs. Tot voor kort waren de dagelijkse beelden van de satelliet MODIS van de NASA de beste foto’s. Daarop is (met enige ervaring) te zien of er ergens ijs ligt, en zo ja, wat de kans is dat het ijs sneeuwvrij is.

Sinds de lancering van de Europese Sentinel-satellieten, beschikt de HLSK over een tweede stroom van informatie vanuit de ruimte. Het grote voordeel van de Sentinel-beelden is dat ze dusdanig gedetailleerd zijn, dat je zelfs soorten ijs, grote windwakken of ijsgrenzen kunt zien. Dat betekent dat de foto’s niet alleen voor het opsporen van ijs gebruikt kunnen worden, maar voor de HLSK-gidsen tevens een bron van informatie zijn voor de routeplanning van een dagtocht.

Op de foto is het gebied tussen Nederhorst den Berg en Ankeveen in ’t Gooi op 2 maart 2018 te zien, gefotografeerd door de Sentinel-satelliet die zichtbaar licht foto’s maakt. Drie verschillende ‘gebieden’ zijn te herkennen:

1. De Spiegelpolder bij Nederhorst, die open ligt
2. De Ankeveense Plas ten noorden van de Dammerkade, die dicht ligt maar met veel windwakken
3. De Ankeveense Plas aan de zuidkant van de Dammerkade, die dicht ligt met zwart ijs zonder windwakken

Uiteraard heeft de HLSK de situatie ter plaatse schaatsend onderzocht. Alle bovenstaande observaties bleken te kloppen. De gids had het makkelijk ten zuiden van de Dammerkade, maar moeilijk ten noorden daarvan wegens de vele windwakken. De Spiegelpolder was een no-go. Alleen aan de randen lag een dun vliesje ijs.

Meer informatie over het lezen van satellietbeelden is te vinden onder IJsvossen op deze site.

Reageer op Rob!

Reageer op Rob!