Coronabeleid

Naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond, berichten we je hierbij wat het effect is van de nieuwe coronamaatregelen op onze clubtochten.
Als bestuur zijn we nagegaan of er ondanks alle Corona-maatregelen toch veilig clubtochten naar het buitenland kunnen worden georganiseerd. Dat was niet eenvoudig, omdat de regels in de verschillende landen verschillen en veranderlijk zijn en de overheid aan iedereen vraagt om mee te werken het coronavirus in te dammen. Het aantal besmettingen loopt enorm op, zowel in Nederland als in Zweden, het land waar we grotendeels op gericht zijn.

Wij hebben alle regels en aanbevelingen afgewogen en geconcludeerd dat het organiseren van clubtochten, gezien de regels van de overheden onder voorwaarden mogelijk is, en dat het veilig kan. Daarvoor zijn wel enkele voorwaarden. Die worden hieronder toegelicht.

Onze overwegingen
Een HLSK clubtocht is een sportieve reis van maximaal 8 personen, waar 1,5 meter niet altijd kan worden gehandhaafd. Net als vorig jaar beschouwen wij de groep die op reis is als een tijdelijk huishouden.

Er bestaat een kans dat er een besmetting optreedt en/of Corona-klachten optreden tijdens de reis. Als onverhoopt iemand corona krijgt tijdens de tocht in Zweden, dienen de regels van de Zweedse overheid opgevolgd te worden. Bespreek dus goed met de deelnemers, wat de consequenties kunnen zijn, als één van de deelnemers klachten krijgt en hoe die zijn op te vangen.

De voorwaarden waaronder HLSK-clubtochten kunnen plaatsvinden:

  • Bedenk vooraf hoe je zo veilig mogelijk de reis kunt maken, zowel het vervoer als het verblijf.
  • Alle HLSK-deelnemers worden geacht alle regels en richtlijnen te volgen van de betreffende overheden. Dat betekent zowel van de Nederlandse als de buitenlandse overheden van de landen die tijdens meerdaagse HLSK-clubtochten bezocht worden.
  • De HLSK-deelnemers worden geacht alle regels en richtlijnen van de vervoerders, zoals luchtvaartbedrijven en veerdiensten op te volgen.
  • De kans dat er een besmetting optreedt en/of Corona-klachten optreden tijdens de reis is aanwezig.
  • Bespreek vooraf goed met de andere deelnemers, wat de consequenties kunnen zijn, als één van de deelnemers klachten krijgt.
  • Als onverhoopt iemand corona krijgt tijdens de tocht in Zweden, dienen de regels van de Zweedse overheid opgevolgd te worden. Informatie over die regels is onder meer te vinden op www.folkhalsomyndigheten.se en www.krisinformation.se.
  • Reisregels voor ook andere landen zijn te vinden op www.wijsopreis.nl.
  • Momenteel is een actuele negatieve antigeentest of PCR-test nodig om Zweden in te komen. Als die verplichting van de Zweden wegvalt, adviseren we dringend die negatieve test als voorwaarde te blijven hanteren voor het meegaan met de clubtocht.

Besef dat wij te gast zijn in Zweden en evt. andere landen. De HLSK heeft een goede naam hoog te houden. Het niet naleven van de lokale regels en aanbevelingen heeft, afgezien van de gezondheidsrisico’s, een negatief effect op die goede naam en dat willen we absoluut voorkomen.

Als daartoe aanleiding is, kan ons standpunt m.b.t. clubtochten worden aangepast. Als dat het geval is, zullen we je weer informeren via een nieuwsmail.

Voor nu wensen we iedereen een mooie winter, met ijs en schaatsplezier en vooral een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur HLSK,

Paul, Juliette, Gert-Jan en Albert

Reageer op Juliette!

Reageer op Juliette!