Hier uitleg over ANS

Four courses will become available:

De deelnemers van de HLSK doorlopen de deelnemersopleiding, om te zorgen dat ze veilig meekunnen op een schaatstrip van de HLSK. De opleiding bestaat uit drie fasen, met per fase een aantal stappen, inclusief bijbehorende documenten.